Happening Uliczny

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Regulamin gry ulicznej PCK 22.09.2023

 1. Organizatorem gry miejskiej jest Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorzowie Wielkopolskim wraz z firmą Barwni.
 2. W grze mogą brać udział osoby, które zarejestrowały się na stronie www.happeninguliczny.pl oraz osoby, które przyjdą na start gry – jednak tylko w razie wolnych miejsc.
 3. Gra jest przewidziana dla uczestników od 15 roku życia. Osoby poniżej 18stego roku życia muszą iść z opiekunem lub przekazać zgodę rodziców do szkoły lub organizatora.
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – uczestnicy gry, biorąc w niej udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (w tym wykorzystanie zdjęć i filmów z gry). Administratorem Danych jest: Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14 , 00-561 Warszawa, KRS:0000225582 .
 5. Zasady gry są określone przez organizatorów każdorazowo przed grą. Zasady gry i Nagrody są określone na stronie wybranej Gry Miejskiej, a szczegóły są dostępne u Organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do nie ujawniania części informacji na temat gry do jej rozpoczęcia – celem przeprowadzenia jej na równych zasadach dla wszystkich uczestników.
 6. Wysyłając mail ze zgłoszeniem na Grę, uczestnik akceptuje ten Regulamin.
 7. Gra trwa zgodnie z opisem na jej stronie (około 2-3 godzin) i instrukcjami rozdanymi uczestnikom w dniu gry.
 8. Zdjęcia i filmy z gry mogą być wykorzystane do celów promocji PCK i partnerów gry, uczestnictwo w grze jest równoznaczne z wyrażeniem na to zgody. Z chwilą przestąpienia do uczestnictwa w grze osoby pełnoletnie i opiekunowie prawni osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na fotografowanie ich oraz ich dzieci oraz zgodę na wykorzystanie bez odrębnego wynagrodzenia wizerunków dzieci w materiałach reklamowych PCK i Partnerów, w warunkach zapewniających poszanowanie godności.
 9. Polski Czerwony Krzyż oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za
  wypadki w trakcie gry.
 10. Sponsorami gry są firmy oznaczone na stronie gry poprzez swoje logo. Uczestnicy gry wyrażają zgodę na upublicznianie ich zdjęć z gry również przez Patronów i Sponsorów gry.
 11. Uczestnictwo w grze jest bezpłatne
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników gry oraz
  następstwa z niego wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe powstałe w trakcie gry.
 14. Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą mieć przy sobie opiekuna, który odpowiada za ich bezpieczeństwo w trakcie gry, lub posiadać ww zgodę.
 15. Gra uliczna PCK to wydarzenie o charakterze rozrywkowym, jest ona tworzona z myślą o dobrej zabawie – prosimy o tym pamiętać w trakcie wydarzenia.
 16. Jeśli regulamin poszczególnej gry nie stanowi inaczej – aby ukończyć grę trzeba być obecnym na wszystkich jej punktach. Każda gra ma przewidziane zdanie do wykonania.
 17. Każdy z uczestników, który ukończy grę uprawniony jest do losowania upominku.
 18. Dla pierwszych 250 uczestników gry przewidziana woda i prowiant na drogę.
 19. Przychodząc na wydarzenie dobrowolnie wyrażasz zgodę na utrwalenie i wykorzystanie Twojego wizerunku w relacji zdjęciowej.