Happening Uliczny

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Regulamin gry ulicznej PCK 22.09.2023

 1. Organizatorem gry miejskiej jest Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorzowie Wielkopolskim wraz z firmą Barwni.
 2. W grze mogą brać udział osoby, które zarejestrowały się na stronie www.happeninguliczny.pl oraz osoby, które przyjdą na start gry – jednak tylko w razie wolnych miejsc.
 3. Gra jest przewidziana dla uczestników od 15 roku życia. Osoby poniżej 18stego roku życia muszą iść z opiekunem lub przekazać zgodę rodziców do szkoły lub organizatora.
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – uczestnicy gry, biorąc w niej udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (w tym wykorzystanie zdjęć i filmów z gry). Administratorem Danych jest: Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14 , 00-561 Warszawa, KRS:0000225582 .
 5. Zasady gry są określone przez organizatorów każdorazowo przed grą. Zasady gry i Nagrody są określone na stronie wybranej Gry Miejskiej, a szczegóły są dostępne u Organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do nie ujawniania części informacji na temat gry do jej rozpoczęcia – celem przeprowadzenia jej na równych zasadach dla wszystkich uczestników.
 6. Wysyłając mail ze zgłoszeniem na Grę, uczestnik akceptuje ten Regulamin.
 7. Gra trwa zgodnie z opisem na jej stronie (około 2-3 godzin) i instrukcjami rozdanymi uczestnikom w dniu gry.
 8. Zdjęcia i filmy z gry mogą być wykorzystane do celów promocji PCK i partnerów gry, uczestnictwo w grze jest równoznaczne z wyrażeniem na to zgody. Z chwilą przestąpienia do uczestnictwa w grze osoby pełnoletnie i opiekunowie prawni osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na fotografowanie ich oraz ich dzieci oraz zgodę na wykorzystanie bez odrębnego wynagrodzenia wizerunków dzieci w materiałach reklamowych PCK i Partnerów, w warunkach zapewniających poszanowanie godności.
 9. Polski Czerwony Krzyż oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za
  wypadki w trakcie gry.
 10. Sponsorami gry są firmy oznaczone na stronie gry poprzez swoje logo. Uczestnicy gry wyrażają zgodę na upublicznianie ich zdjęć z gry również przez Patronów i Sponsorów gry.
 11. Uczestnictwo w grze jest bezpłatne
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników gry oraz
  następstwa z niego wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe powstałe w trakcie gry.
 14. Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą mieć przy sobie opiekuna, który odpowiada za ich bezpieczeństwo w trakcie gry, lub posiadać ww zgodę.
 15. Gra uliczna PCK to wydarzenie o charakterze rozrywkowym, jest ona tworzona z myślą o dobrej zabawie – prosimy o tym pamiętać w trakcie wydarzenia.
 16. Jeśli regulamin poszczególnej gry nie stanowi inaczej – aby ukończyć grę trzeba być obecnym na wszystkich jej punktach. Każda gra ma przewidziane zdanie do wykonania.
 17. Każdy z uczestników, który ukończy grę uprawniony jest do losowania upominku.
 18. Dla pierwszych 250 uczestników gry przewidziana woda i prowiant na drogę.
 19. Przychodząc na wydarzenie dobrowolnie wyrażasz zgodę na utrwalenie i wykorzystanie Twojego wizerunku w relacji zdjęciowej.